ข่าว/กิจกรรม

 นายนิกร จำนง ในฐานะสมาชิกคณะมนตรีในเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาเพื่อความปลอดภัยทางถนน (Global Network for Road Safety Legislators) ได้นำเสนอแถลงการณ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน หรือ The Manifesto#4RoadSafety ต่อที่ประชุม สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เนื่องในวันแรกของสัปดาห์แห่งความปลอดภัยทางถนนระดับโลกของสหประชาชาติ หรือ UN Global Road Safety Week ในวันที่ 8-14 พ.ค. 2560

 แถลงการณ์ เพื่อความปลอดภัยทางถนน (The Manifesto#4RoadSafety) ในวันที่ 8 – 14 พฤษภาคม 2560

 ผวจ.พิจิตรเปิดถนนจำกัดความเร็ว พร้อมเริ่ม "ลดสูญเสียมุ่งสู่ศูนย์"

 นำเสนอมาตรการการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

 ร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการมองรัฐสภา ในประเด็น "จี้รัฐเร่งคลอดมาตรการปลอดภัยทางถนนรับสงกรานต์" ร่วมกับ ดร.เตือนใจ ฟูกูดะ เลขาธิการและกรรมการบริหารสมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมไทยปลอดภัย ออกอากาศ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560

 ประธานชมรมไทยปลอดภัย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การแพทย์ฉุกเฉินไทย: รวมใจ พัฒนาคน พัฒนางาน ก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธาน” ในการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติประจำปี 2560 เรื่อง สืบสานพระราชปณิธาน “รวมใจเพื่อคุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินไทยสู่เวทีโลก” เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560

 นายนิกร จำนง ประธานชมรมไทยปลอดภัย ใด้แสดงความคิดเห็นในรายการ Zoom in ในประเด็น : "ลดสูญเสีย มุ่งสู่ศูนย์" แผนลดอุบัติเหตุไทย ออกอากาศเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560

 การประชุม 24th Meeting of the United Nations Road Safety Collaboration (UNRSC) ในวันที่ 16-17 มี.ค. 2560

 นายนิกร จำนง ประธานชมรมไทยปลอดภัย ให้ความเห็นในรายการขยายข่าว ช่อง TNN24 ในประเด็น ม.44 คุมเข้มอุบัติเหตุทางถนน เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2560

 นายนิกร จำนง ประธานชมรมไทยปลอดภัย ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เสนอใช้นโยบาย “ลดสูญเสียมุ่งสู่ศูนย์” เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ ทำเนียบรัฐบาล

 ชมรมไทยปลอดภัยชี้ เหตุรถทัศนศึกษาคว่ำเกิดซ้ำซากมาจากการขาดงบประมาณ จั้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขก่อนความเสียหายต่อนักเรียนจะมากกว่านี้เพราะแก้ไม่ถูกจุด

 นายนิกร จำนง ประธานชมรมไทยปลอดภัย ให้ความคิดเห็นใน รายการ Zoom in ประเด็น : คุมเข้มรถตู้ ปฏิรูปถนนปลอดภัย เมื่อ วันที่ 9 มกราคม 2560

 มอบเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือล่มที่ จ.พระนครศรีอยุธยา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท

 ชมรมไทยปลอดภัย ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมเจ้าท่าเพื่อติดตามความคืบหน้าการเยียวยาผู้สูญเสีย จากเหตุเรือล่มในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 59 ที่ผ่านมา

 สรุปผลการประชุม คณะกรรมการประสานงานรวม 3 ฝ่าย
หมายเหตุ : ข้อ 4.2 รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านระบบความปลอดภัยทางถนนเรื่อง "การปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนนและร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. ..."


 รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ เรื่อง "การปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน"

 ประมวลภาพ การสัมมนา "ถนน : สู่ความปลอดภัยของคนไทยรุ่นใหม่"

 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขับ เคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 255

 แถลงถึงการดำเนินการของคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน