เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
การปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ภาพกิจกรรม สมัครสมาชิก ติดต่อเรา
นายนิกร จำนง ประธานชมรมไทยปลอดภัย (ทปภ.) และ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
เข้าพบนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เพื่อเป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือล่ม
ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2559 ณ สำนักจุฬาราชมนตรี

โดยมอบให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต 28 ราย รายละ 10,000 บาท
และมอบให้มัสยิดอาลียินนูรอยน์ ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท

รายชื่อผู้ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้เสียชีวิต